CZ EN

Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informací

Číslo projektu: 23-06187S
01/2023—12/2025

Abstrakt

Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informací

Nejúčinnějším způsobem přenosu prostorové informace je vizualizace prostřednictvím map, avšak jejich účinnost je vždy závislá na použitých kartografických vyjadřovacích prostředcích. Proces interpretace klasických statických map užívaných mnoho desetiletí již byl pochopen, avšak s rozvojem techniky se stále častěji objevují pokročilé interaktivní přístupy, které dosud nebyly dostatečně ověřeny. Pro účinnější využití procesu kartografické komunikace je nezbytné analyzovat vliv použitých vyjadřovacích prostředků na uživatele. Klíčové je ověřit efektivitu informačních toků mezi autorem vizualizace a jejími uživateli v sociálních oborech, jako je sociologie a demografie. Bariéry, které tento proces narušují a vedou ke ztrátě informací, budou identifikovány pomocí kvalitativního testování. Následně bude kvantitativní přístup použit k ověření existence těchto překážek na velkých populacích. Výsledky pomohou odhalit mechanismy procesu kartografické komunikace.

Cíl projektu

Cílem projektu je porozumět mechanismům (nejen) kartografické komunikace mezi autory interaktivních vizualizací a jejich uživateli. Bariéry v tomto informačním toku budou odhaleny kvalitativním výzkumem a jejich existence bude ověřena statistickými metodami.

Kontakt

Stanislav POPELKA

stanislav.popelka@upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci
Katedra geoinformatiky
17. listopadu 50
771 46 Olomouc

http://eyetracking.upol.cz/

Projektový tým

Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
stanislav.popelka@upol.cz
Hlavní řešitel, výzkumník, eye-tracking expert

Mgr. Markéta Beitlová, Ph.D.
marketa.beitlova@upol.cz
Výzkumník, datový analytik

Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
kamila.facevicova@upol.cz
Výzkumník, statistik

Mgr. Tomáš Vaníček
tm.vanicek@gmail.com
Datový analytik

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
vit.vozenilek@upol.cz
Kartograf

Masarykova univerzita, Brno

Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
cenek.sasinka@mail.muni.cz
spoluřešitel; výzkumník, informační vědec

Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
zstachon@geogr.muni.cz
výzkumník, kartograf

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
sucha@phil.muni.cz
výzkumník, sociolog

Mgr. Alžběta Šašinková
strnadova@phil.muni.cz
výzkumník, datový analytik

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
jiri.cenek@mendelu.cz
výzkumník, statistik

Mgr. Ondřej Kvarda
451448@mail.muni.cz
Výzkumník, datový analytik

Výsledky

V projektu je plánováno celkem sedm odborných článků a tři konferenční příspěvky.