Představení

Cílem práce bylo porovnat čtení map školního atlasu učitelem a jeho žákem pomocí sledování pohybu očí.
V práci byly sestaveny tři případové studie sledující čtení tematických a obecně geografických map ze školního atlasu světa Kartografie PRAHA. Získaná data byla vyhodnocena relevantními metodami.
Výsledky mohou být uplatněny kantory ve výuce zeměpisu stejně jako pedagogy vysokých škol při přípravě budoucích učitelů geografie. Odhalená zjištění jsou využitelná také pro kartografická nakladatelství a v neposlední řadě na ně lze navázat v dalším výzkumu.
Hlavním poselstvím práce je vyzvat všechny výše uvedené subjekty k efektivnější komunikaci, s cílem vést žáky ke geografickému myšlení s využitím map.

moje práce

Interaktivní vizualizace

Výsledky dotazníkového šetření o používání školních atlasů mezi učiteli zeměpisu.

O mně

Aktuálně působím na Katedře geoinformatiky Univerity Palackého v Olomouci.

Výsledky

Celá disertační práce ve formátu pdf je k dispozici ke stažení zde.